Get Adobe Flash player

Nasza szkoła przystąpiła do projektu pt "Odblaskowa Gmina". W ramach projektu będziemy realizowali następujące działania:

 • gazetki pod hasłem "Odblaskowa gmina"
 • Program edukacyjny "Klub Bezpiecznego Puchatka"
 • Odblaskowe dyskoteki z okazji Andrzejek
 • Spotkania z policjantem, pogadanki na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły
 • układanie piosenki o odblaskach pod znaną i popularną melodię i nagranie jej, a także publiczna prezentacja na zakończenie akcji
 • konkurs plastyczny "Bądź widoczny na drodze"
 • Test wyboru "Wzorowy pieszy"
 • Turniej rowerowy "Odblaskowy, sprawny rowerzysta"
 • Odblaskowe wycieczki w kamizelkach zakupionych przez szkołę
 • Odblaskowe ślubowanie klas pierwszych, rozdanie odblasków
 • Happening pokazujący jak być widocznym i świecącym; dzieci i młodzież ubrana w odblaski uczestniczy w koncercie w hali widowiskowo- sportowej
 

Informujemy, że 13 października plac zabaw przy naszej szkole został odebrany przez przedstawiciela Ministerstwa, a  w dniu 14 października uroczyście otwarty przez panią Burmistrz Agnieszkę Leśniewską, panią dyrektor Mirosławę Hanyżkiewicz i przewodniczącego Rady Rodziców - pana Ciszewicza.  Plac zabaw jest ogólnodostępny. W godzinach od 8.00 do 13.00 korzystają z niego uczniowie klas I-III pod opieką wychowawców. Od 13.00 do 13.45 korzystają z niego podopieczni świetlicy szkolnej. W dni powszednie od godziny 15.00 do 20.00 plac zabaw jest czynny dla dzieci z Międzychodu. W soboty i niedziele plac czynny od 9.00 do 20.00. Warunkiem przebywania dziecka  jest obecność rodzica lub innego dorosłego opiekuna. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw w godzinach popołudniowych.

 

Świetlica szkolna pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy podzielili się grami i zabawkami:

 • Stanisławowi Kęsemu IF
 • Filipowi Szafrańskiemu ID
 • Cyprianowi Cierniakowi IF
 • Cyprianowi Muzyce ID
 • Weronice Zielińskiej IIID
 • Mateuszowi Matuszek IA
 • Filipowi Kaźmierczakowi IIIC
 • Erykowi Różyńskiemu IIIA
 • Sebastianowi Ratajczakowi IB
 • Darii Marciniak - ZS Kamionna
 • Mateuszowi Tomali IF

Dziękujemy i zachęcamy do udziału w innych organizowanych w naszej świetlicy akcjach...

 

Podczas Dnia Łasucha, który odbył się w naszej szkole 15 października wolontariusze zebrali kwotę 269,92 zł. Zebrane pieniądze zostaną przelane na konto fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Dziękujemy za udział w akcji...

Zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach charytatywnych...

 

Do 28 października wychowawcy klas zbierają pieniądze na mleko na miesiąc listopad. Chętnych prosimy o wpłatę 2 zł w wyznaczonym terminie.

 

W październiku uczniowie klas I zostają pasowani na rycerzy książek i mianowani ich przyjaciółmi.
Uroczyście w bibliotece szkolnej poznają zasady korzystania z biblioteki, przygotowują się do samodzielnego wyboru książki.
Uczestniczą w przedstawianiu przygotowanym przez klasę Va.

 

W październiku odbył się konkurs :"Mój najciekawszy i najsympatyczniejszy bohater literacki".
Zwycięzcami zostali:

I miejsce- Ksawier Zachciał klasa III b 
II miejsce- Maja Mazana klasa I f 
III miejsce- Sandra Szymkowiak klasa II b


Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym artystom i życzymy dalszych tak kreatywnych oraz niezwykłych pomysłów w tworzeniu dzieł plastycznych!

Niech Wasi bohaterowie towarzyszą Wam jak najdłużej...

 

14 października, we wtorek, o godzinie  9.00 i 10.00 w sali widowiskowej „CAK  PROM” odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im Miasta Stołecznego Warszawy w Międzychodzie. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i  pierwszoklasiści, dla których ten dzień był szczególnie ważny, gdyż stali się pełnoprawnymi obywatelami naszej kochanej „Jedynki”.

Przedstawienie teatralne przygotowali uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Anny Orzeł i Pana Rafała Marchewki. Aktorzy zaprosili pierwszoklasistów na spotkanie z Panią jesienią. Pierwszacy wykazali się znajomością języka angielskiego, doskonale śpiewali i recytowali wiersze. Nie zabrakło również motywów dotyczących bezpiecznej drogi do i ze szkoły.

Po przedstawieniu teatralnym wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie oraz przyjęli pasowanie z rąk Pani dyrektor, która dokonała w tym roku tego uroczystego dzieła za pomocą czarodziejskiego ołówka.

Uczniowie klas pierwszych otrzymali również słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Każdy pierwszak otrzymał również legitymację szkolną i odblask- " Żabkę Międzysie", by był bezpieczny na drodze.

Po zakończeniu uroczystości, uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami uczestniczyli w oficjalnym otwarciu placu zabaw. Potem udali się do klas, gdzie czekały na nich słodkie poczęstunki. Każda klasa pozowała również do pamiątkowych zdjęć, które wkrótce będzie można obejrzeć na facebook naszej szkoły.

Pierwszoklasiści życzymy Wam samych miłych chwil i sukcesów w murach naszej kochanej "Jedynki"...

 

14 października kursy poranne pozostają bez zmian. W tym dniu nie ma odwozów.

 

15 października od godziny 17.00 do 18.00 odbędzie się w naszej szkole pierwsza, w tym roku szkolnym godzina dla rodziców, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.